Privacy huurder"> <span id="webp-title-457-64bf30ed10b47" data-webp-id="457" data-webp-type="title">Privacy huurder</span>
201801.09
0
1

Privacy huurder

Privacy huurder Recentelijk heeft de Rechtbank Amsterdam een opmerkelijk vonnis gewezen. De kantonrechter van deze rechtbank gaf aan dat een verhuurder bij onaangekondigde inspecties van het gehuurde zich schuldig kan maken aan schending van artikel 10 en 12 van de Grondwet. Verhuurder zou inbreuk maken op de privacy van de huurder en diens huurgenot. In…

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur"> <span id="webp-title-451-64bf30ed12fc4" data-webp-id="451" data-webp-type="title">Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur</span>
201710.23
0
1

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huurachterstand Rechtbank Rotterdam heeft een bestuurder privé aansprakelijk geacht voor onder meer de huurachterstand van zijn onderneming (de huurder), omdat de rechtbank heeft geoordeeld, dat de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kon worden gemaakt. Niet is gebleken van gestelde gebreken, die het opschorten van de gehele huurbetaling rechtvaardigen. Wat speelde…

Indexering van de huurprijs vergeten?"> <span id="webp-title-448-64bf30ed14ea7" data-webp-id="448" data-webp-type="title">Indexering van de huurprijs vergeten?</span>
201710.09
0
1

Indexering van de huurprijs vergeten?

Regelmatig gebeurt het dat de verhuurder vergeet de huurprijs (tijdig) te indexeren, ondanks dat de verhuurder en de huurder een indexeringsclausule zijn overeengekomen. Kan een jaren lang niet geïndexeerde huurprijs alsnog geïndexeerd worden? Het Gerechtshof Amsterdam (GHAMS:2017:836) heeft overwogen dat als partijen een automatische indexeringsclausule zijn overeengekomen, dat partijen dan een jaarlijkse indexering voor ogen…

Hoezo bij renovatie vergoeden?"> <span id="webp-title-440-64bf30ed16ce3" data-webp-id="440" data-webp-type="title">Hoezo bij renovatie vergoeden?</span>
201708.28
0
1

Hoezo bij renovatie vergoeden?

Hoe zit het met de verhuiskostenvergoeding bij renovatie voor huurder woonruimte? In beginsel is het zo dat een huurder van zelfstandige woonruimte die vanwege een renovatie moet verhuizen een verhuiskostenvergoeding van de verhuurder moet krijgen. Deze vergoeding ziet op de verhuis- en inrichtingskosten die de huurder tijdelijk moet maken om ergens anders woonruimte te verkrijgen….

Pas op bij tijdelijke verhuur van woonruimte"> <span id="webp-title-411-64bf30ed18b41" data-webp-id="411" data-webp-type="title">Pas op bij tijdelijke verhuur van woonruimte</span>
201708.14
0
1

Pas op bij tijdelijke verhuur van woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte Het is al een tijdje geleden dat de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking is getreden. Op 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden bijgekomen om  woonruimte tijdelijk te verhuren. Zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte Er is een verschil gemaakt tussen zelfstandige (o.a. appartement en eengezinswoning) en onzelfstandige woonruimte (o.a. kamers…

Drone wordt uit de lucht geschoten in tuin buren. Is het vliegen met een Drone onrechtmatig?"> <span id="webp-title-406-64bf30ed1a8f3" data-webp-id="406" data-webp-type="title">Drone wordt uit de lucht geschoten in tuin buren. Is het vliegen met een Drone onrechtmatig?</span>
201707.31
0
1

Drone wordt uit de lucht geschoten in tuin buren. Is het vliegen met een Drone onrechtmatig?

Drone wordt uit de lucht geschoten in tuin buren. Is het vliegen met een Drone onrechtmatig? Op 16 mei 2017 heeft de Rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn een vonnis gepubliceerd link inzake een burenruzie. De buren hebben meerdere jarenlang slepende gerechtelijke procedures achter de rug. De feitelijkheden van het op 16 mei 2017 gepubliceerde vonnis gaan over…

Tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte"> <span id="webp-title-381-64bf30ed1c686" data-webp-id="381" data-webp-type="title">Tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte</span>
201707.25
0
1

Tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte

Sinds de invoering van nieuwe wetgeving op 1 juli 2016 is de regelgeving omtrent tijdelijke verhuur woonruimte sterk veranderd. Bij zelfstandige woonruimte mag de huurder tot zes maanden na afloop van de periode van twee jaar of korter de aanvangshuurprijs laten toetsen door de huurcommissie. Ook al hebben huurder en verhuurder een prijs afgesproken, dan…

201702.08
0
0

Wat betekent de tekst “uitvoerbaar bij voorraad”

In veel vonnissen van rechters staat de term “uitvoerbaar bij voorraad” vermeld. Dit wil zeggen dat de winnende partij het vonnis direct ten uitvoer (executie) kan leggen al dan niet onder extra voorwaarden die de rechter daaraan geeft. Het instellen van hoger beroep heeft geen dus schorsende werking ten aanzien van de executie van het…

201701.20
0
2

Wat is het verschil tussen een kantonrechter en een rechtbank

Er wordt wel eens aan mij gevraagd wat precies het verschil is tussen een kantonrechter (rechtbank sector kantonzaken) en de rechtbank sector civiel. In dit artikel zal ik u uitleggen wat het verschil tussen beide gerechtelijke instanties is. In Nederland gelden de absolute en relatieve competentieregels waarin wordt bepaald bij welke rechter en in welke…

201701.20
0
0

Het leggen van (conservatoir) beslag

  Er zijn diverse soorten vorderingen waarvoor je beslag kan leggen. Te denken valt aan onbetaalde facturen, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking. Uw vordering kan bestaan uit een geldvordering of bijvoorbeeld gewenste inzage in bepaalde bescheiden/documenten. Beslag wordt aangevraagd door middel van een verzoekschrift bij de daartoe bevoegde rechter. Alleen een advocaat mag…