Hoezo bij renovatie vergoeden?"> <span id="webp-title-440-627eb3294b922" data-webp-id="440" data-webp-type="title">Hoezo bij renovatie vergoeden?</span>
201708.281

Hoezo bij renovatie vergoeden?

Hoe zit het met de verhuiskostenvergoeding bij renovatie voor huurder woonruimte? In beginsel is het zo dat een huurder van zelfstandige woonruimte die vanwege een renovatie moet verhuizen een verhuiskostenvergoeding van de verhuurder moet krijgen. Deze vergoeding ziet op de verhuis- en inrichtingskosten die de huurder tijdelijk moet maken om ergens anders woonruimte te verkrijgen….

Pas op bij tijdelijke verhuur van woonruimte"> <span id="webp-title-411-627eb3294ea42" data-webp-id="411" data-webp-type="title">Pas op bij tijdelijke verhuur van woonruimte</span>
201708.141

Pas op bij tijdelijke verhuur van woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte Het is al een tijdje geleden dat de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking is getreden. Op 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden bijgekomen om  woonruimte tijdelijk te verhuren. Zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte Er is een verschil gemaakt tussen zelfstandige (o.a. appartement en eengezinswoning) en onzelfstandige woonruimte (o.a. kamers…

Drone wordt uit de lucht geschoten in tuin buren. Is het vliegen met een Drone onrechtmatig?"> <span id="webp-title-406-627eb32950b71" data-webp-id="406" data-webp-type="title">Drone wordt uit de lucht geschoten in tuin buren. Is het vliegen met een Drone onrechtmatig?</span>
201707.311

Drone wordt uit de lucht geschoten in tuin buren. Is het vliegen met een Drone onrechtmatig?

Drone wordt uit de lucht geschoten in tuin buren. Is het vliegen met een Drone onrechtmatig? Op 16 mei 2017 heeft de Rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn een vonnis gepubliceerd link inzake een burenruzie. De buren hebben meerdere jarenlang slepende gerechtelijke procedures achter de rug. De feitelijkheden van het op 16 mei 2017 gepubliceerde vonnis gaan over…

Tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte"> <span id="webp-title-381-627eb32952b60" data-webp-id="381" data-webp-type="title">Tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte</span>
201707.251

Tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte

Sinds de invoering van nieuwe wetgeving op 1 juli 2016 is de regelgeving omtrent tijdelijke verhuur woonruimte sterk veranderd. Bij zelfstandige woonruimte mag de huurder tot zes maanden na afloop van de periode van twee jaar of korter de aanvangshuurprijs laten toetsen door de huurcommissie. Ook al hebben huurder en verhuurder een prijs afgesproken, dan…

201702.080

Wat betekent de tekst “uitvoerbaar bij voorraad”

In veel vonnissen van rechters staat de term “uitvoerbaar bij voorraad” vermeld. Dit wil zeggen dat de winnende partij het vonnis direct ten uitvoer (executie) kan leggen al dan niet onder extra voorwaarden die de rechter daaraan geeft. Het instellen van hoger beroep heeft geen dus schorsende werking ten aanzien van de executie van het…

201701.202

Wat is het verschil tussen een kantonrechter en een rechtbank

Er wordt wel eens aan mij gevraagd wat precies het verschil is tussen een kantonrechter (rechtbank sector kantonzaken) en de rechtbank sector civiel. In dit artikel zal ik u uitleggen wat het verschil tussen beide gerechtelijke instanties is. In Nederland gelden de absolute en relatieve competentieregels waarin wordt bepaald bij welke rechter en in welke…

201701.200

Het leggen van (conservatoir) beslag

  Er zijn diverse soorten vorderingen waarvoor je beslag kan leggen. Te denken valt aan onbetaalde facturen, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking. Uw vordering kan bestaan uit een geldvordering of bijvoorbeeld gewenste inzage in bepaalde bescheiden/documenten. Beslag wordt aangevraagd door middel van een verzoekschrift bij de daartoe bevoegde rechter. Alleen een advocaat mag…

201701.040

Griffierechten 2017

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Griffierecht voor niet-natuurlijke personen Griffierecht voor natuurlijke personen Griffierecht voor onvermogenden Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek: – van onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500 € 117 € 78…

201604.210

Mijn belevenis in Iran

Beste mensen, Toen ik deze en gene vertelde dat ik naar Iran ging, nam men in stilte al afscheid van mij. Vorige week – heelhuids – teruggekeerd van een bijna 14 daagse studiereis door Iran. Startplaats was Teheran, een stad met circa 9 miljoen mensen, super schoon en als je wel eens in het Oosten…

201504.160

Bouwterrein (tijdelijk) in erfpacht uitgeven

Stel: U heeft een bouwterrein in de verkoop voor woningbouw. Bij overdracht van het eigendom van het bouwterrein is de levering belast met 21% BTW (berekend over de koopprijs). Alternatief voor de overdracht is de grond (tijdelijk) in erfpacht uit te geven aan de koper. De koper (pachter) betaalt daarvoor een periodieke vergoeding (canon). De…