Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad"> <span id="webp-title-614-627f6e17b6047" data-webp-id="614" data-webp-type="title">Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad</span>
202201.130

Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad

Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld over de mogelijkheid tot huurprijsvermindering bij 290-huurovereenkomsten in verband met de coronamaatregelen. De sluiting door coronamaatregelen van 290-bedrijfsruimten is niet aan te merken als een gebrek als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW. Huurprijsvermindering op die grond is niet mogelijk….

TVL en huurkorting"> <span id="webp-title-593-627f6e17ba028" data-webp-id="593" data-webp-type="title">TVL en huurkorting</span>
202102.240

TVL en huurkorting

TVL en huurkorting De rechtbank Gelderland heeft op 2 februari 2021 een interessant vonnis gewezen waarin bij een door een horecahuurder verzochte huurkorting rekening is gehouden met de Huurkorting in coronatijd Tot en met de dag van vandaag is de leidraad in de rechtspraak, dat een huurder een korting van 50% op de huur wordt…

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?"> <span id="webp-title-571-627f6e17bc53d" data-webp-id="571" data-webp-type="title">Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?</span>
202003.061

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden? Vereisten voor ontbinding Er moet sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Als de huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt kan de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Uitzondering is dat vanwege de bijzondere aard of geringe betekenis…

Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?"> <span id="webp-title-511-627f6e17c31e0" data-webp-id="511" data-webp-type="title">Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?</span>
201805.281

Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?

Opzegging huurovereenkomst door curator geldt niet voor medehuurder Het komt geregeld voor dat meerdere huurders een winkelruimte huren. Dat in de huurovereenkomst staat, dat deze huurders ieder voor het geheel aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen, die in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Als een van de huurders failliet wordt verklaard, zegt in beginsel de curator van…

Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?"> <span id="webp-title-507-627f6e17c5515" data-webp-id="507" data-webp-type="title">Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?</span>
201804.251

Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?

Valt goodwill onder verhuis- en inrichtingskosten? In de wet is opgenomen, dat – ondanks dat de vordering van de verhuurder tot opzegging van de huurovereenkomst van een huurovereenkomst van artikel 7:290 BW bedrijfsruimte (zoals bijvoorbeeld winkelruimte) door de rechter wordt toegewezen – de verhuurder toch een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder…

Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?"> <span id="webp-title-468-627f6e17c7876" data-webp-id="468" data-webp-type="title">Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?</span>
201803.231

Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?

Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd? Verhuurders dienen na ieder kalenderjaar hun huurders een overzicht te verstrekken van de gemaakte servicekosten en de betaalde nutsvoorzieningen. De verhuurder brengt binnen zes maanden na het vestrijken van ieder kalenderjaar deze kostenopgaaf door middel van een overzicht in rekening bij de huurder. Wat nu…

Privacy huurder"> <span id="webp-title-457-627f6e17c9bb5" data-webp-id="457" data-webp-type="title">Privacy huurder</span>
201801.091

Privacy huurder

Privacy huurder Recentelijk heeft de Rechtbank Amsterdam een opmerkelijk vonnis gewezen. De kantonrechter van deze rechtbank gaf aan dat een verhuurder bij onaangekondigde inspecties van het gehuurde zich schuldig kan maken aan schending van artikel 10 en 12 van de Grondwet. Verhuurder zou inbreuk maken op de privacy van de huurder en diens huurgenot. In…

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur"> <span id="webp-title-451-627f6e17cbdaa" data-webp-id="451" data-webp-type="title">Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur</span>
201710.231

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huurachterstand Rechtbank Rotterdam heeft een bestuurder privé aansprakelijk geacht voor onder meer de huurachterstand van zijn onderneming (de huurder), omdat de rechtbank heeft geoordeeld, dat de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kon worden gemaakt. Niet is gebleken van gestelde gebreken, die het opschorten van de gehele huurbetaling rechtvaardigen. Wat speelde…