ondernemingsrecht ondernemersrecht

Ondernemingsrecht

Denk bij ondernemingsrecht aan de overeenkomsten, die u sluit met afnemers en leveranciers. Maar ook het opzetten van de juiste structuur voor uw onderneming of verbeteren daarvan komt in onze gesprekken met cliënten regelmatig voor. Daarnaast begeleiden wij interne en externe geschillen. Het nauwgezet formuleren en maken van goede contracten voorkomt langdurige en onnodige geschillen. Wij zorgen voor een goede vastlegging van afspraken en de juiste marsroute.