Meerwerkkosten bij aanneming van werk"> <span id="webp-title-652-63686757dd660" data-webp-id="652" data-webp-type="title">Meerwerkkosten bij aanneming van werk</span>
202211.04
0
0

Meerwerkkosten bij aanneming van werk

Meerwerkkosten bij aanneming van werk Bij een aanneming van werk ofwel aanneemovereenkomst komt het vaak voor dat er meer kosten moeten worden gemaakt dan vooraf is overeengekomen. Dit wordt meerwerkkosten genoemd. In artikel 7:755 BW is het meerwerkkosten artikel uitgewerkt. De Hoge Raad heeft de in dat artikel opgenomen tenzij-bepaling nader uitgelegd. Tenzij-bepaling meerwerkkosten Had…