Kan een rechter een overeengekomen boete matigen?"> <span id="webp-title-502-636a949432a7a" data-webp-id="502" data-webp-type="title">Kan een rechter een overeengekomen boete matigen?</span>
201804.05
0
1

Kan een rechter een overeengekomen boete matigen?

Matiging boetebeding In veel overeenkomsten is een boetebeding opgenomen om partijen te “dwingen” zich te houden aan de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomsten. In beginsel zijn deze boetebedingen geldig en dienen ze nageleefd te worden. Rechters mogen de hoogte van het boetebeding matigen, maar deze bevoegdheid tot matiging wordt terughoudend toegepast. Partijen hebben namelijk de…