201503.03
0
0

Geldvorderingen bij onderhuur zonder toestemming?

Welke geldvorderingen bij onderhuur zonder toestemming? Het komt geregeld voor, dat de huurder zonder (schriftelijke) toestemming van de verhuurder het gehuurde onderverhuurt. De huurovereenkomst moet dan uiteraard wel een onderhuurverbod bezitten. Naast een ontbindingsvordering van de huurovereenkomst (door een tekortkoming in de huurovereenkomst) zijn er verschillende andere (geld)vorderingen mogelijk. Boeteclausule In de meeste huurovereenkomsten zijn…