Hoezo bij renovatie vergoeden?"> <span id="webp-title-440-636ac6f2ec8be" data-webp-id="440" data-webp-type="title">Hoezo bij renovatie vergoeden?</span>
201708.28
0
1

Hoezo bij renovatie vergoeden?

Hoe zit het met de verhuiskostenvergoeding bij renovatie voor huurder woonruimte? In beginsel is het zo dat een huurder van zelfstandige woonruimte die vanwege een renovatie moet verhuizen een verhuiskostenvergoeding van de verhuurder moet krijgen. Deze vergoeding ziet op de verhuis- en inrichtingskosten die de huurder tijdelijk moet maken om ergens anders woonruimte te verkrijgen….