201503.16
0
0

Huur roerende zaken onder boedelschuld?

Valt huur roerende zaken onder boedelschuld? Als u of de curator de huurovereenkomst opzegt bij faillissement dan is de huur over de opzegtermijn van drie maanden (zie art. 39 Faillissementswet) een boedelschuld. Een voordeel van een boedelschuld is, dat de curator deze schuld een van de eerste schulden uit de boedel moet worden betaald. Geldt…