Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?"> <span id="webp-title-468-6368645b438ff" data-webp-id="468" data-webp-type="title">Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?</span>
201803.23
0
1

Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?

Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd? Verhuurders dienen na ieder kalenderjaar hun huurders een overzicht te verstrekken van de gemaakte servicekosten en de betaalde nutsvoorzieningen. De verhuurder brengt binnen zes maanden na het vestrijken van ieder kalenderjaar deze kostenopgaaf door middel van een overzicht in rekening bij de huurder. Wat nu…

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur"> <span id="webp-title-451-6368645b460c6" data-webp-id="451" data-webp-type="title">Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur</span>
201710.23
0
1

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huurachterstand Rechtbank Rotterdam heeft een bestuurder privé aansprakelijk geacht voor onder meer de huurachterstand van zijn onderneming (de huurder), omdat de rechtbank heeft geoordeeld, dat de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kon worden gemaakt. Niet is gebleken van gestelde gebreken, die het opschorten van de gehele huurbetaling rechtvaardigen. Wat speelde…

Hoezo bij renovatie vergoeden?"> <span id="webp-title-440-6368645b47ea2" data-webp-id="440" data-webp-type="title">Hoezo bij renovatie vergoeden?</span>
201708.28
0
1

Hoezo bij renovatie vergoeden?

Hoe zit het met de verhuiskostenvergoeding bij renovatie voor huurder woonruimte? In beginsel is het zo dat een huurder van zelfstandige woonruimte die vanwege een renovatie moet verhuizen een verhuiskostenvergoeding van de verhuurder moet krijgen. Deze vergoeding ziet op de verhuis- en inrichtingskosten die de huurder tijdelijk moet maken om ergens anders woonruimte te verkrijgen….

201503.16
0
0

Huur roerende zaken onder boedelschuld?

Valt huur roerende zaken onder boedelschuld? Als u of de curator de huurovereenkomst opzegt bij faillissement dan is de huur over de opzegtermijn van drie maanden (zie art. 39 Faillissementswet) een boedelschuld. Een voordeel van een boedelschuld is, dat de curator deze schuld een van de eerste schulden uit de boedel moet worden betaald. Geldt…