201503.03
0
0

Wanneer ingebreke?

Wanneer bent u ingebreke? Meestal worden afspraken gemaakt op basis van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Er wordt wat op een bierviltje of een A4tje gekrabbeld alsmede ondertekend en een schriftelijke overeenkomst is tot stand gekomen. Mondelinge overeenkomst Om problemen in de toekomst te voorkomen dient u de mondelinge overeenkomsten vast te leggen op papier….

201406.26
0
0

Aanmaningstermijn ingebrekestelling / aanmaning

Indien uw schuldenaars niet tijdig betalen – wat uiteraard uw cashflowpositie en liquiditeit aantast – kunt u uw schuldenaars aanmanen c.q. in gebreke stellen. Het beste kunt u de aanmaning c.q. ingebrekestelling aangetekend bij brief aan de schuldenaar verzenden. De inhoud van de aanmaning c.q. ingebrekestelling dient duidelijk te zijn. Schuldenaar moet weten/begrijpen waarvoor hij…