Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?"> <span id="webp-title-507-636aac51be6f9" data-webp-id="507" data-webp-type="title">Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?</span>
201804.25
0
1

Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?

Valt goodwill onder verhuis- en inrichtingskosten? In de wet is opgenomen, dat – ondanks dat de vordering van de verhuurder tot opzegging van de huurovereenkomst van een huurovereenkomst van artikel 7:290 BW bedrijfsruimte (zoals bijvoorbeeld winkelruimte) door de rechter wordt toegewezen – de verhuurder toch een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder…