Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?"> <span id="webp-title-571-636ac63409fac" data-webp-id="571" data-webp-type="title">Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?</span>
202003.06
0
1

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden? Vereisten voor ontbinding Er moet sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Als de huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt kan de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Uitzondering is dat vanwege de bijzondere aard of geringe betekenis…