Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?"> <span id="webp-title-507-636a9a903ac22" data-webp-id="507" data-webp-type="title">Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?</span>
201804.25
0
1

Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?

Valt goodwill onder verhuis- en inrichtingskosten? In de wet is opgenomen, dat – ondanks dat de vordering van de verhuurder tot opzegging van de huurovereenkomst van een huurovereenkomst van artikel 7:290 BW bedrijfsruimte (zoals bijvoorbeeld winkelruimte) door de rechter wordt toegewezen – de verhuurder toch een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder…

Hoezo bij renovatie vergoeden?"> <span id="webp-title-440-636a9a903e0b1" data-webp-id="440" data-webp-type="title">Hoezo bij renovatie vergoeden?</span>
201708.28
0
1

Hoezo bij renovatie vergoeden?

Hoe zit het met de verhuiskostenvergoeding bij renovatie voor huurder woonruimte? In beginsel is het zo dat een huurder van zelfstandige woonruimte die vanwege een renovatie moet verhuizen een verhuiskostenvergoeding van de verhuurder moet krijgen. Deze vergoeding ziet op de verhuis- en inrichtingskosten die de huurder tijdelijk moet maken om ergens anders woonruimte te verkrijgen….