De op de website getoonde informatie wordt door Agterberg & van Dijk met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Agterberg & van Dijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de op de website opgenomen informatie. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Agterberg & van Dijk.

Op de website rusten intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend Agterberg & van Dijk toebehoren.