Agterberg & van Dijk hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Daarnaast is op onze site een disclaimer van toepassing. Wij adviseren deze te lezen voor het gebruik van onze website.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. verbetering van onze website;

2. social media sharing;

3. vaststellen van gebruikersstatistieken van de Website, en

4. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen. Voor de cookies die Google Analytics op de Website plaatsen (ook wel third party cookies genoemd) en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Google heeft overigens software beschikbaar gesteld waardoor je de gegevensverzameling door Google Analytics kunt tegenhouden (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Ook kun je het gebruik van alle cookies weigeren door middel van het wijzigingen van de browserinstellingen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat sommige functies en services niet correct functioneren.

Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door LinkedIn, Twitter, Google+ en Facebook. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe LinkedIn en Facebook omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van LinkedIn, Twitter, Google+ en Facebook.

Uw persoonsgegevens en derden

Agterberg & van Dijk verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij dit vereist is volgens de wet.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Agterberg & van Dijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Verkrijgen persoonsgegevens

Agterberg & van Dijk verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • uzelf:
 1. u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan Agterberg & van Dijk voor de behandeling van uw zaak;
 2. u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
 3. u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
 • uw (voormalig) werkgever;
 • publieke bronnen zoals LinkedIn , Twitter, Google+ en Facebook of de website van de organisatie(s) waar u werkzaam bent.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Agterberg & van Dijk verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, verbetering van onze website en social media sharing.

Agterberg & van Dijk verwerkt persoonsgegevens op grond van:

 • uw toestemming; of
 • onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van Agterberg & van Dijk om u nieuwsbrieven toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de juridische ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Agterberg & van Dijk verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens

Doeleinden

Naam (inclusief initialen)

Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten

Adres (zakelijk en privé)

Om contact met u op te kunnen nemen

Functie of beroep

Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren

Titel(s)

Voor de juiste aanhef

E-mailadres

Om contact met u op te kunnen nemen

Telefoonnummer, mobiele nummer

Om contact met u op te kunnen nemen

Geslacht

Voor de juiste aanhef

Bedrijf of organisatie

Om uw bedrijfsnaam op te kunnen nemen en voor de aansluiting met onze klantrelaties


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard. We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt zijn. De persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt als gevolg hiervan een zaak voor je in behandeling zullen nemen worden vijf tot zeven jaar bewaard. We zijn dit verplicht op grond van de “handleiding archivering op het advocatenkantoor” van de Orde van Advocaten.

uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
 1. uw onderneming houdt op te bestaan;
 2. in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met Agterberg & van Dijk;

Uw persoonsgegevens en derden

Agterberg & van Dijk kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Agterberg & van Dijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Agterberg & van Dijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Agterberg & van Dijk toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Uw rechten

U hebt het recht Agterberg & van Dijk te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan ons op ons kantooradres Janskerhof 15 te Utrecht, of aan info@agterbergvandijk.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Agterberg & van Dijk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.