202205.09
0
0

Wat is conservatoir beslag leggen en waarop kan conservatoir beslag worden gelegd?

Wat is conservatoir beslag leggen en waarop kan conservatoir beslag worden gelegd?

Conservatoir beslag betekent eigenlijk het vooraf leggen van beslag onder bijvoorbeeld bankrekeningen van uw wederpartij ondanks dat u nog geen executoriale titel (vonnis/beschikking) op deze wederpartij hebt gekregen. Het woord conservatoir is afgeleid van het werkwoord conserveren ofwel bewaren. Het leggen van conservatoir beslag kan nuttig zijn om zekerheden te verkrijgen.

Indienen verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag

Het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag wordt in Nederland summier getoetst. Dit houdt in dat een Voorzieningenrechter slechts onderzoekt of de vordering houdt snijdt. Wel dient de verzoeker zich te houden aan de inhoud van de beslagsyllabus die de rechtbank hanteert. De verzoeker dient onder meer aan te geven waarop beslag dient te worden gelegd. En waarom de verzoeker een vordering heeft. Op 13 april 2021 is er een arrest door het Gerechtshof Amsterdam gewezen, waarin het hof oordeelde dat de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een verkeerde maatstaf had gehanteerd bij de beslissing tot het verlenen van verlof tot het leggen van conservatoir beslag. De Voorzieningenrechter had een voorlopig oordeel gegeven over de gegrondheid van de vordering. Dit mag niet, omdat enkel de summiere toetsing mag plaatsvinden bij het verlenen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag.

conservatoir beslag

Verleend verlof tot leggen van conservatoir beslag

Na het verleende verlof waarin de Voorzieningenrechter het verzoek heeft geaccordeerd en de verzoeker conservatoir beslag mag leggen, dient de verzoeker binnen een door de Voorzieningenrechter bepaalde termijn de hoofdzaak tegen de wederpartij te hebben ingediend. Het komt vaak voor dat dit binnen veertien (14) dagen dient te gebeuren, nadat conservatoir beslag is gelegd. Dit kan op verzoek van verzoeker worden opgerekt maar dient wel nader te worden onderbouwd en gemotiveerd. Als de verzoeker niet binnen de door de Voorzieningenrechter aangegeven termijn tot indiening van de hoofdzaak overgaat dan vervalt het verleende verlof.

Waarop kan conservatoir beslag worden gelegd?

Conservatoir beslag kan op verschillende goederen en/of vorderingen worden gelegd. Conservatoir beslag zou kunnen worden gelegd op onder meer onroerende zaken (zoals een woonhuis), bankrekeningen, vorderingen van de wederpartij op derden (zoals huurpenningen of loon), inboedel of andere roerende zaken van de wederpartij, (geregistreerde) schepen of luchtvaartuigen, aandelen of effecten op naam en tot afgifte en levering. Er is dus een ruime mogelijkheid op welke goederen en/of vorderingen conservatoir beslag kan worden gelegd

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met een * zijn verplicht.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.