Meerwerkkosten bij aanneming van werk
202211.04
0
0

Meerwerkkosten bij aanneming van werk

Meerwerkkosten bij aanneming van werk Bij een aanneming van werk ofwel aanneemovereenkomst komt het vaak voor dat er meer kosten moeten worden gemaakt dan vooraf is overeengekomen. Dit wordt meerwerkkosten genoemd. In artikel 7:755 BW is het meerwerkkosten artikel uitgewerkt. De Hoge Raad heeft de in dat artikel opgenomen tenzij-bepaling nader uitgelegd. Tenzij-bepaling meerwerkkosten Had…

De gehanteerde regel na drie maanden huurachterstand is een ontbinding en ontruiming gerechtvaardigd is niet altijd van toepassing
202210.21
0
0

De gehanteerde regel na drie maanden huurachterstand is een ontbinding en ontruiming gerechtvaardigd is niet altijd van toepassing

De gehanteerde regel na drie maanden huurachterstand is een ontbinding en ontruiming gerechtvaardigd is niet altijd van toepassing Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening Sinds de invoering van het besluit gemeenschappelijke schuldhulpverlening is er voor verhuurders van woonruimte een extra voorwaarde tot ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst bijgekomen. Verhuurders zouden vallen onder de meldingsplicht om aan schuldhulpverleners…

Wat is conservatoir beslag leggen en waarop kan conservatoir beslag worden gelegd?
202205.09
0
0

Wat is conservatoir beslag leggen en waarop kan conservatoir beslag worden gelegd?

Wat is conservatoir beslag leggen en waarop kan conservatoir beslag worden gelegd? Conservatoir beslag betekent eigenlijk het vooraf leggen van beslag onder bijvoorbeeld bankrekeningen van uw wederpartij ondanks dat u nog geen executoriale titel (vonnis/beschikking) op deze wederpartij hebt gekregen. Het woord conservatoir is afgeleid van het werkwoord conserveren ofwel bewaren. Het leggen van conservatoir…

Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad
202201.13
0
0

Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad

Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld over de mogelijkheid tot huurprijsvermindering bij 290-huurovereenkomsten in verband met de coronamaatregelen. De sluiting door coronamaatregelen van 290-bedrijfsruimten is niet aan te merken als een gebrek als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW. Huurprijsvermindering op die grond is niet mogelijk….

Hoe om te gaan met in bezit genomen gemeentegrond
202104.07
0
0

Hoe om te gaan met in bezit genomen gemeentegrond

Hoe om te gaan met in bezit genomen gemeentegrond Het komt geregeld voor dat in de loop der jaren gemeentegrond door een ander dan de gemeente in bezit wordt genomen. Als de gemeente daarachter komt, dan zal zij berichten, dat de grond weer aan de gemeente moet worden afgegeven. Verjaring De gemeente komt hier vaak…

TVL en huurkorting
202102.24
0
0

TVL en huurkorting

TVL en huurkorting De rechtbank Gelderland heeft op 2 februari 2021 een interessant vonnis gewezen waarin bij een door een horecahuurder verzochte huurkorting rekening is gehouden met de Huurkorting in coronatijd Tot en met de dag van vandaag is de leidraad in de rechtspraak, dat een huurder een korting van 50% op de huur wordt…

Ledlamp Laadpaal
202101.06
0
0

Ledlamp Laadpaal

Ledlamp Laadpaal Wie kan het lampje uitdoen? In een burenruzie heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:2760) een oordeel moeten geven over de vraag of de ledlamp van een laadpaal voor elektrische auto’s onrechtmatige hinder kan toebrengen. Juridische achtergrond Onrechtmatige hinder is geregeld in artikel 5:37 BW en valt onder de zogenoemde “burenrechtartikelen”. In dit artikel is…

Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst
202009.10
0
1

Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst

Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst De ouderdomsclausule in de NVM koopovereenkomst wordt in de rechtspraak verschillend uitgelegd, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. De clausule is bij iedere situatie onderhevig aan andere feitelijke omstandigheden. De ouderdomsclausule wordt opgenomen bij de verkoop van een oudere woning. Ouderdomsclausule Op 12 december 2019 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam…

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?
202003.06
0
1

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden? Vereisten voor ontbinding Er moet sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Als de huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt kan de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Uitzondering is dat vanwege de bijzondere aard of geringe betekenis…

Huurder wijzigt van rechtsvorm, wat nu?
201907.22
0
1

Huurder wijzigt van rechtsvorm, wat nu?

Huurder wijzigt van rechtsvorm, wat nu? Huurders willen nog wel eens gedurende de looptijd van de huurovereenkomst van rechtsvorm veranderen. Het komt geregeld voor dat de huurder van een eenmanszaak in een B.V. (besloten vennootschap) verandert. De huurder meldt dit vaak niet aan de verhuurder. Stel nu dat de niet gemelde gewijzigde rechtsvorm failliet gaat…