201701.20
0
2

Wat is het verschil tussen een kantonrechter en een rechtbank

Er wordt wel eens aan mij gevraagd wat precies het verschil is tussen een kantonrechter (rechtbank sector kantonzaken) en de rechtbank sector civiel. In dit artikel zal ik u uitleggen wat het verschil tussen beide gerechtelijke instanties is. In Nederland gelden de absolute en relatieve competentieregels waarin wordt bepaald bij welke rechter en in welke…

201701.20
0
0

Het leggen van (conservatoir) beslag

  Er zijn diverse soorten vorderingen waarvoor je beslag kan leggen. Te denken valt aan onbetaalde facturen, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking. Uw vordering kan bestaan uit een geldvordering of bijvoorbeeld gewenste inzage in bepaalde bescheiden/documenten. Beslag wordt aangevraagd door middel van een verzoekschrift bij de daartoe bevoegde rechter. Alleen een advocaat mag…

201701.04
0
0

Griffierechten 2017

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Griffierecht voor niet-natuurlijke personen Griffierecht voor natuurlijke personen Griffierecht voor onvermogenden Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek: – van onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500 € 117 € 78…

201407.08
0
0

Wet Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Wet Werk en zekerheid Op 10 juni 2014 is het Wetsvoorstel 33 818 (Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de opstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere…