Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst"> <span id="webp-title-577-5f7ef59120fa8" data-webp-id="577" data-webp-type="title">Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst</span>
202009.101

Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst

Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst De ouderdomsclausule in de NVM koopovereenkomst wordt in de rechtspraak verschillend uitgelegd, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. De clausule is bij iedere situatie onderhevig aan andere feitelijke omstandigheden. De ouderdomsclausule wordt opgenomen bij de verkoop van een oudere woning. Ouderdomsclausule Op 12 december 2019 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam…

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?"> <span id="webp-title-571-5f7ef591238f0" data-webp-id="571" data-webp-type="title">Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?</span>
202003.061

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden? Vereisten voor ontbinding Er moet sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Als de huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt kan de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Uitzondering is dat vanwege de bijzondere aard of geringe betekenis…

Kan ontstane planschade gevorderd worden bij een nieuw bestemmingsplan?"> <span id="webp-title-538-5f7ef59128ede" data-webp-id="538" data-webp-type="title">Kan ontstane planschade gevorderd worden bij een nieuw bestemmingsplan?</span>
201808.311

Kan ontstane planschade gevorderd worden bij een nieuw bestemmingsplan?

Kan ontstane planschade gevorderd worden bij een nieuw bestemmingsplan? Als er een nieuw bestemmingsplan wordt vastgelegd en dat wijkt essentieel af van het voorgaande bestemmingsplan kan dit aanzienlijke schade voor een eigenaar van een perceel met zich meebrengen. De bestemming van bijvoorbeeld wonen zou gewijzigd kunnen worden in bedrijf. U kunt zich de situatie voorstellen…

UPDATE: Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?"> <span id="webp-title-534-5f7ef5912acb0" data-webp-id="534" data-webp-type="title">UPDATE: Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?</span>
201807.301

UPDATE: Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?

UPDATE: Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580? De Hoge Raad heeft op 13 juli 2018 het arrest gewezen in de eerder door mij geposte blog van 29 juni 2018 waarin de conclusie van de Advocaat-Generaal hierna te noemen “de A-G” wordt besproken. Nog even een opfrisser op mijn eerdere blog….

Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?"> <span id="webp-title-528-5f7ef5912cb03" data-webp-id="528" data-webp-type="title">Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?</span>
201806.291

Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?

Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580? Om zeker van zijn/haar zaak te zijn hanteert het merendeel van de makelaars om de oppervlakte van een gebouw te berekenen de zogenaamde NEN 2580 norm. Voor NVM makelaars blijkt uit hun tuchtrechtspraak dat in het jaar 2010 de NVM besloten heeft om de…

Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?"> <span id="webp-title-511-5f7ef5912e8ac" data-webp-id="511" data-webp-type="title">Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?</span>
201805.281

Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?

Opzegging huurovereenkomst door curator geldt niet voor medehuurder Het komt geregeld voor dat meerdere huurders een winkelruimte huren. Dat in de huurovereenkomst staat, dat deze huurders ieder voor het geheel aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen, die in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Als een van de huurders failliet wordt verklaard, zegt in beginsel de curator van…

Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?"> <span id="webp-title-507-5f7ef5913075a" data-webp-id="507" data-webp-type="title">Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?</span>
201804.251

Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?

Valt goodwill onder verhuis- en inrichtingskosten? In de wet is opgenomen, dat – ondanks dat de vordering van de verhuurder tot opzegging van de huurovereenkomst van een huurovereenkomst van artikel 7:290 BW bedrijfsruimte (zoals bijvoorbeeld winkelruimte) door de rechter wordt toegewezen – de verhuurder toch een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder…

Kan een rechter een overeengekomen boete matigen?"> <span id="webp-title-502-5f7ef591324a2" data-webp-id="502" data-webp-type="title">Kan een rechter een overeengekomen boete matigen?</span>
201804.051

Kan een rechter een overeengekomen boete matigen?

Matiging boetebeding In veel overeenkomsten is een boetebeding opgenomen om partijen te “dwingen” zich te houden aan de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomsten. In beginsel zijn deze boetebedingen geldig en dienen ze nageleefd te worden. Rechters mogen de hoogte van het boetebeding matigen, maar deze bevoegdheid tot matiging wordt terughoudend toegepast. Partijen hebben namelijk de…