Wat is conservatoir beslag leggen en waarop kan conservatoir beslag worden gelegd?"> <span id="webp-title-640-62f79c4d71a0e" data-webp-id="640" data-webp-type="title">Wat is conservatoir beslag leggen en waarop kan conservatoir beslag worden gelegd?</span>
202205.09
0
0

Wat is conservatoir beslag leggen en waarop kan conservatoir beslag worden gelegd?

Wat is conservatoir beslag leggen en waarop kan conservatoir beslag worden gelegd? Conservatoir beslag betekent eigenlijk het vooraf leggen van beslag onder bijvoorbeeld bankrekeningen van uw wederpartij ondanks dat u nog geen executoriale titel (vonnis/beschikking) op deze wederpartij hebt gekregen. Het woord conservatoir is afgeleid van het werkwoord conserveren ofwel bewaren. Het leggen van conservatoir…

Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad"> <span id="webp-title-614-62f79c4d7598b" data-webp-id="614" data-webp-type="title">Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad</span>
202201.13
0
0

Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad

Huurprijsvermindering volgens de Hoge Raad De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld over de mogelijkheid tot huurprijsvermindering bij 290-huurovereenkomsten in verband met de coronamaatregelen. De sluiting door coronamaatregelen van 290-bedrijfsruimten is niet aan te merken als een gebrek als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW. Huurprijsvermindering op die grond is niet mogelijk….

TVL en huurkorting"> <span id="webp-title-593-62f79c4d7c283" data-webp-id="593" data-webp-type="title">TVL en huurkorting</span>
202102.24
0
0

TVL en huurkorting

TVL en huurkorting De rechtbank Gelderland heeft op 2 februari 2021 een interessant vonnis gewezen waarin bij een door een horecahuurder verzochte huurkorting rekening is gehouden met de Huurkorting in coronatijd Tot en met de dag van vandaag is de leidraad in de rechtspraak, dat een huurder een korting van 50% op de huur wordt…

Ledlamp Laadpaal"> <span id="webp-title-581-62f79c4d7f25d" data-webp-id="581" data-webp-type="title">Ledlamp Laadpaal</span>
202101.06
0
0

Ledlamp Laadpaal

Ledlamp Laadpaal Wie kan het lampje uitdoen? In een burenruzie heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:2760) een oordeel moeten geven over de vraag of de ledlamp van een laadpaal voor elektrische auto’s onrechtmatige hinder kan toebrengen. Juridische achtergrond Onrechtmatige hinder is geregeld in artikel 5:37 BW en valt onder de zogenoemde “burenrechtartikelen”. In dit artikel is…

Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst"> <span id="webp-title-577-62f79c4d822a2" data-webp-id="577" data-webp-type="title">Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst</span>
202009.10
0
1

Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst

Uitleg ouderdomsclausule in NVM koopovereenkomst De ouderdomsclausule in de NVM koopovereenkomst wordt in de rechtspraak verschillend uitgelegd, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. De clausule is bij iedere situatie onderhevig aan andere feitelijke omstandigheden. De ouderdomsclausule wordt opgenomen bij de verkoop van een oudere woning. Ouderdomsclausule Op 12 december 2019 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam…

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?"> <span id="webp-title-571-62f79c4d851b6" data-webp-id="571" data-webp-type="title">Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?</span>
202003.06
0
1

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden?

Wanneer kunt u een huurovereenkomst ontbinden? Vereisten voor ontbinding Er moet sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Als de huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt kan de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Uitzondering is dat vanwege de bijzondere aard of geringe betekenis…

Heeft u al rekening gehouden met energielabel C?"> <span id="webp-title-551-62f79c4d8ae9a" data-webp-id="551" data-webp-type="title">Heeft u al rekening gehouden met energielabel C?</span>
201906.27
0
1

Heeft u al rekening gehouden met energielabel C?

Heeft u al rekening gehouden met energielabel C? Weet u dat het vanaf 1 januari 2023 is verboden om een kantoorgebouw te gebruiken zonder een geldig energielabel C? Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Dit heeft voor zowel de verhuurder als de huurder aanzienlijke consequenties. Het handhavende gezag kan de verhuurder en/of de…

Kan ontstane planschade gevorderd worden bij een nieuw bestemmingsplan?"> <span id="webp-title-538-62f79c4d8dc17" data-webp-id="538" data-webp-type="title">Kan ontstane planschade gevorderd worden bij een nieuw bestemmingsplan?</span>
201808.31
0
1

Kan ontstane planschade gevorderd worden bij een nieuw bestemmingsplan?

Kan ontstane planschade gevorderd worden bij een nieuw bestemmingsplan? Als er een nieuw bestemmingsplan wordt vastgelegd en dat wijkt essentieel af van het voorgaande bestemmingsplan kan dit aanzienlijke schade voor een eigenaar van een perceel met zich meebrengen. De bestemming van bijvoorbeeld wonen zou gewijzigd kunnen worden in bedrijf. U kunt zich de situatie voorstellen…