Het advocatenkantoor in Utrecht dat voor u klaar staat

Wij verzorgen al bijna veertig jaar professionele ondersteuning op juridisch gebied voor het bedrijfsleven en particulieren. Daarbij valt te denken aan de (dagelijkse) begeleiding van de onderneming op juridische terreinen, het opstellen/beoordelen van contracten, “verder kijken dan je juridische neus lang is”, meedenken, etc. Wij bieden ook ondersteuning voor de daarmee samenhangende organisatorische en bedrijfseconomische aspecten

Voor wie?

Advocatenkantoor Agterberg & Van Dijk in het centrum van Utrecht heeft zich toegelegd
op juridische dienstverlening aan bedrijven en particulieren. De kennis en ervaring van Agterberg & Van Dijk op het gebied van juridische aangelegenheden bij ondernemingen en particulieren zijn van belang bij het oplossen van bestaande problemen en (vooral) het voorkomen daarvan.

Agterberg & Van Dijk is een dynamisch advocatenkantoor. Het ietwat statige imago dat de advocatuur heeft, is op dit kantoor geenszins van toepassing. In de optiek van Agterberg & Van Dijk dient de afstand tussen de cliënt(e) en de advocaat klein te zijn en de drempel laag. Dit zorgt ervoor dat snel en effectief wordt gecommuniceerd en
daarbij speelt het ‘gezond verstand’ een grote rol.

Waarvoor?

Voor diverse aangelegenheden kan men bij Agterberg & Van Dijk terecht, waarbij de nadruk ligt op de volgende rechtsgebieden: ondernemingsrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, huurrecht, arbeidsrecht, incassozaken en faillissementen. Ook de mogelijkheden tot advisering zijn vrijwel onuitputtelijk. Fouten of onachtzaamheden kunnen u duur komen te staan, zodat advies vooraf aan te bevelen is, temeer nu Agterberg & Van Dijk de problemen objectief beschouwt en zo min mogelijk aan het toeval overlaat.

Door wie?

Bij Agterberg & Van Dijk geeft men u graag alle informatie. Goed overleg en een vertrouwensbasis staan bij dit advocatenkantoor voorop. Bij ons staat een team van deskundige en goed georiënteerde advocaten u ten dienste. Het team beschikt over de juiste expertise in tal van branches en sectoren. Voor u een ideale partner in de steeds complexer wordende juridische wereld. De betrouwbare gids om in de jungle van wetten, bepalingen, contracten en voetangels de juiste route te vinden. Wij declareren op basis van een met u afgesproken uurtarief.

Ons team

Louis Agterberg

Louis is veertig jaar als advocaat werkzaam geweest en oefende dit beroep met veel plezier en nauwgezetheid uit. Hij is – volgens zeggen – een goede onderhandelaar, wat goed van pas kwam op het terrein van veel rechtsgebieden.

Henk van Dijk

Henk is zo’n 35 jaar actief op het gebied van incasso en faillissementen werkzaam geweest. Zowel voor het midden- en kleinbedrijf als voor banken en (andere) financieringsinstellingen.

Vital Agterberg

Advocaat

Vital houdt zich voornamelijk bezig met huurrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. Ook ondersteunt hij bij kwesties over verbintenissen, contracten en aansprakelijkheden. 

Voordelen

Wij onderscheiden ons van andere advocatenkantoren onder andere op de onderstaande gebieden.

Jarenlange ervaring

Wij verlenen al bijna veertig jaar diensten in de advocatuur en hebben jarenlange ervaring, waardoor wij sneller oplossingen zien en gerichter kunnen werken.