Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?"> <span id="webp-title-511-636abf99f0892" data-webp-id="511" data-webp-type="title">Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?</span>
201805.28
0
1

Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?

Opzegging huurovereenkomst door curator geldt niet voor medehuurder Het komt geregeld voor dat meerdere huurders een winkelruimte huren. Dat in de huurovereenkomst staat, dat deze huurders ieder voor het geheel aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen, die in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Als een van de huurders failliet wordt verklaard, zegt in beginsel de curator van…