201504.16
0
0

Bouwterrein (tijdelijk) in erfpacht uitgeven

Stel: U heeft een bouwterrein in de verkoop voor woningbouw. Bij overdracht van het eigendom van het bouwterrein is de levering belast met 21% BTW (berekend over de koopprijs). Alternatief voor de overdracht is de grond (tijdelijk) in erfpacht uit te geven aan de koper. De koper (pachter) betaalt daarvoor een periodieke vergoeding (canon). De…