201406.26
0
0

Aanmaningstermijn ingebrekestelling / aanmaning

Indien uw schuldenaars niet tijdig betalen – wat uiteraard uw cashflowpositie en liquiditeit aantast – kunt u uw schuldenaars aanmanen c.q. in gebreke stellen. Het beste kunt u de aanmaning c.q. ingebrekestelling aangetekend bij brief aan de schuldenaar verzenden. De inhoud van de aanmaning c.q. ingebrekestelling dient duidelijk te zijn. Schuldenaar moet weten/begrijpen waarvoor hij…