201406.26
0
0

Aanmaningstermijn ingebrekestelling / aanmaning

Indien uw schuldenaars niet tijdig betalen – wat uiteraard uw cashflowpositie en liquiditeit aantast – kunt u uw schuldenaars aanmanen c.q. in gebreke stellen.

Het beste kunt u de aanmaning c.q. ingebrekestelling aangetekend bij brief aan de schuldenaar verzenden. De inhoud van de aanmaning c.q. ingebrekestelling dient duidelijk te zijn. Schuldenaar moet weten/begrijpen waarvoor hij of zij in verzuim en in gebreke wordt gesteld. Ook dient u de schuldenaar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Aanmaningstermijn

Heden geldt een aanmaningstermijn waarbinnen de schuldenaar dient te betalen van minimaal veertien (14) dagen. Deze termijn geldt voor consumenten. Voor niet-consumenten geldt datgeen vermeld in de algemene bepalingen. Nu de algemene bepalingen nog wel eens ter discussie worden gesteld,  is het verstandig om de veertiendagentermijn in acht te nemen.

De Hoge Raad heeft bij haar uitspraak na een prejudiciële vraag van de rechtbank Gelderland, kantonzaken, locatie Arnhem op 13 juni 2014; ECLI:NL:HR:2014:1405 bepaald, dat als de schuldenaar niet binnen veertien dagen heeft betaald, de schuldenaar ook incassokosten verschuldigd is.

De prejudiciële vraag was als volgt: “Dient artikel 6:96 lid 6 BW aldus te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertiendagenbrief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (veertiendagen)brief nog een nadere incassohandeling verricht?

De Hoge Raad beslist het hiernavolgende: “dat artikel 6:96 lid 6 BW aldus moet worden uitgelegd dat, indien de schuldeiser in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen is overgegaan en de daarin genoemde veertiendagenbrief aan de consument-schuldenaar heeft gestuurd, bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van veertien dagen de in het Besluit genormeerde vergoeding voor gerechtelijke incassohandelingen door de consument-schuldenaar verschuldigd wordt, zonder dat de schuldeiser gehouden is daartoe nog nadere incassohandelingen te verrichten.

Vernieuwde situatie

Tot voor kort moesten twee aanmaningen aan de schuldenaar worden verzonden alvorens de schuldenaar incassokosten was verschuldigd. Na de beslissing van de Hoge Raad is een tweede aanmaning niet meer nodig voor het vorderen van incassokosten.

Het is algemeen bekend als u ‘druk’ op de schuldenaar zet bij de te late betalingen van de facturen. Dat de betaling eerder zal geschieden. Gebeurt dat vooralsnog niet, dan kunt u ons benaderen voor het incasseren van uw openstaande facturen. Wacht dan niet te lang met juridische bijstand als betaling van uw schuldenaar uitblijft.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met een * zijn verplicht.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.