201503.03
0
0

Wanneer ingebreke?

Wanneer bent u ingebreke?

Meestal worden afspraken gemaakt op basis van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Er wordt wat op een bierviltje of een A4tje gekrabbeld alsmede ondertekend en een schriftelijke overeenkomst is tot stand gekomen.

Mondelinge overeenkomst

Om problemen in de toekomst te voorkomen dient u de mondelinge overeenkomsten vast te leggen op papier. Dat kost wat tijd, maar zo’n vastlegging laat bijvoorbeeld de bedoeling van partijen zien, maar geeft ook zekerheid in de toekomst. Als over de afspraak conflicten ontstaan helpt zo’n vastlegging.

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke afspraken dienen goed op papier te worden gezet. Hierbij kunt u uw algemene voorwaarden hanteren om uw ‘standaard’ voorwaarden op elke overeenkomst van toepassing te laten verklaren. Zorg er bij de algemene voorwaarden wel voor, dat u deze ‘ter hand stelt’ aan de contractpartij bij ondertekening van de overeenkomst en laat uw contractpartij verklaren dat deze ontvangen zijn.

Ingebrekestelling en verzuim

Stel het gaat mis en de inhoud van de overeenkomst wordt (gedeeltelijk) niet nageleefd, dan dient de niet nakomer in verzuim te zijn en is deze niet nakomer pas in verzuim nadat zij in gebreke is gesteld. Wel is het van belang dat u uw contractant op een juiste wijze ingebreke stelt. Vaak lopen procedures slecht af als de ingebrekestelling niet goed is gedaan of niet/niet tijdig is gedaan. Met betrekking tot de wijze waarop een ingebrekestelling dient te geschieden verwijs ik naar mijn eerdere artikel.

De contractant dient eerst een redelijke termijn te krijgen om het verzuim te herstellen, welke termijn aanzegging altijd schriftelijk dient te geschieden (het liefst aangetekend). Blijft nakoming binnen de redelijke termijn achterwege, dan is uw contractpartij in verzuim en in gebreke.

Verjaring

Verjaring speelt ook een rol bij een ingebrekestelling. Als u een ingebrekestelling niet op tijd inroept, kan uw vordering op de contractpartij door verjaring niet meer geïncasseerd worden. Door de verschillende rechtsgronden (o.a. onrechtmatige daad, dwangsom, wanprestatie, erfpacht, erfdienstbaarheid enz.) zijn er meerdere verjaringstermijnen, die goed in de gaten gehouden dienen te worden.

Tot slot

Een ingebrekestelling is de ‘start’ van een procedure. Als de ingebrekestelling niet in orde is dan kan de rechter uw gehele vordering niet-ontvankelijk verklaren en dus afwijzen. Een ingebrekestelling luistert dus nauw, pas dus op.  De bovenstaande facetten bij ingebrekestelling zijn uiteraard niet uitputtend behandeld. Mocht u hierbij assistentie willen dan kunt u altijd een afspraak met mij maken.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met een * zijn verplicht.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.