201801.30
0
1

Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 voor de Vereniging van Eigenaars (VvE)  

Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 voor de Vereniging van Eigenaars (VvE)

Zoals u wellicht heeft vernomen is per 1 januari 2018 nieuwe regelgeving voor de VvE van toepassing.

Hoe zit dit precies?

In mei 2016 is het wetsvoorstel ‘Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars’ ingediend. Hierin is opgenomen dat een VvE jaarlijks ten minste 0,5% van de herbouwwaarde moet reserveren ter bevordering van onderhoud. Bij een lager percentage kan hiervan enkel worden afgeweken als deze afwijking gebaseerd is op een meerjarenonderhoudsplan. Na een aantal wijzigingen van het wetsvoorstel is het voorstel op 21 februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 26 mei 2017 is deze door de Eerste Kamer geaccordeerd.

De wet stelt dat er geld op een VvE-bankrekening dient te worden gereserveerd ten behoeve van onderhoud aan het gebouw.

Volgens de wetgever is deze wet tot stand gebracht, omdat er in de praktijk veel VvE’s zich niet hielden aan enige reserve van gelden of onvoldoende reserve(gelden) opbouwden om het nodige onderhoud te verrichten. In veel steden staan gebouwen er slecht onderhouden bij. Dit kan in de praktijk tot ernstige gevolgen leiden (denk hierbij aan lichamelijk letsel door instorting of door vallende objecten).

Vanaf 1 januari 2018 bestaat er een verplichting om daadwerkelijk geld te storten op de bankrekening van de VvE ten behoeve van onderhoud. Van deze hoofdregel kan overigens in twee gevallen worden afgeweken.

  1. indien bij reglement of bij besluit van de vergadering van eigenaars met een meerderheid van 4/5 deel tot afwijking wordt besloten.
  2. als er een bankgarantie wordt afgegeven.

Nieuwe bevoegdheden

De nieuwe regelgeving geeft de VvE de bevoegdheid om langlopende leningen aan te gaan ter verbetering van de energieprestatie van het gebouw, voor aanvulling van het reservefonds en voor onvoorziene omstandigheden. De schuld die uit deze leningen ontstaat is een deelbare schuld, die op de individuele leden van de VvE (pro rato) verhaald zou kunnen worden. De VvE kan de leningsbevoegdheid inperken door de besluitvorming te verzwaren naar bijvoorbeeld instemming met een gekwalificeerde meerderheid.

Door de nieuwe regelgeving kan de gemeente waar de VvE gevestigd is de VvE verplichten om tot onderhoud van hun gebouw over te gaan. De gemeente kan voorstellen doen ter verbetering van het gebouw. De gemeente kan een VvE vergadering bijeenroepen en/of verplichten tot het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan.

Voor appartementseigenaars die hun aandeel in de VvE overdragen aan hun rechtsopvolger zijn nieuwe aansprakelijkheden opgenomen. Als de appartementseigenaar bij overdracht niets met de rechtsopvolger heeft geregeld omtrent een bestaande VvE schuld. Is deze ‘voormalige’ appartementseigenaar nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. De rechtsopvolger kan dan deze VvE schuld “op het bordje” van de voormalige appartementseigenaar leggen.

Een aantal regels zijn een stap in de goede richting en zal hopelijk veel slecht onderhouden gebouwen doen verfraaien. Dat de gemeente “een vuist kan maken” naar een VvE vind ik persoonlijk een stap te ver en inbreuk maken op iemands eigendomsrecht. We moeten afwachten hoe de praktijk met deze wet zal omgaan.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met een * zijn verplicht.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.