201803.23
0
1

Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?

servicekostenTe veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?

Verhuurders dienen na ieder kalenderjaar hun huurders een overzicht te verstrekken van de gemaakte servicekosten en de betaalde nutsvoorzieningen. De verhuurder brengt binnen zes maanden na het vestrijken van ieder kalenderjaar deze kostenopgaaf door middel van een overzicht in rekening bij de huurder. Wat nu als u als huurder er achter bent gekomen, dat uw verhuurder u jarenlang te veel servicekosten in rekening heeft gebracht. Staat u dan met lege handen?

30 maanden vervaltermijn servicekosten

In het huurrecht voor huur van woonruimte zijn hiervoor regels opgenomen. Als u te veel servicekosten zou hebben betaald. Moet u als huurder de daartoe bevoegde instantie verzoeken om een uitspraak. En wel binnen 30 maanden na afloop van ieder kalenderjaar. Doet u dit niet, dan vervalt uw beroep en recht van teruggave van de te veel betaalde servicekosten. Deze 30 maanden zien op een vervaltermijn. Voor de gasloze “nul op de meter” woningen geldt deze termijn ook voor de energieprestatievergoeding.

Het Gerechtshof Den Haag heeft in haar arrest (ECLI:NL:GHDHA:2017:3162) ook aangegeven dat het om een vervaltermijn gaat en als een huurder niet binnen deze 30 maandentermijn actie onderneemt, dan de vordering tot teruggave de te veel betaalde servicekosten vervalt. Het Gerechtshof heeft duidelijk aangegeven dat de toelichting van de wet in de Memorie van Toelichting spreekt over vervaltermijnen. Er is geen andere uitleg dan verval aan gegeven kan worden.

Ook op de stelling van de huurder bij het Gerechtshof dat in de wet de termijnvoorschriften van de 30 maandentermijn enkel geregeld zijn ter zake procedures bij de huurcommissie wordt door het Gerechtshof afgewezen. De 30 maandenvervaltermijn ziet ook op procedures bij de (kanton)rechter.

Het Gerechtshof heeft in haar arrest enkel geoordeeld over huur van woonruimte, waarop deze 30 maandentermijn ziet. Huurders van bedrijfsruimte zoals kantoren en winkels kunnen ook niet rustig blijven zitten, want voor hen gelden de algemene verjaringsregels. Als de daarin opgenomen verjaringen zijn doorlopen. Kan de huurder van bedrijfsruimte ook niets meer doen aan de te veel betaalde servicekosten.

Toepassingsgebied

Als verhuurder van bedrijfsruimte doet u er goed aan om hierover bijzondere bepalingen op te nemen in de huurovereenkomsten.  U als verhuurder heeft er belang bij om snel duidelijkheid te verkrijgen, dat de eindafrekening van de servicekosten en nutsvoorzieningen vast komen te staan en worden geaccordeerd.

In de algemene bepalingen woonruimte ROZ 2017 is artikel 17.10 opgenomen, dat binnen drie maanden na het verstrekken van het servicekostenoverzicht het te veel of te weinig betaalde dient te worden verrekend. Er dient dan binnen drie maanden na verstrekken van het overzicht te worden bijbetaald of terugbetaald. Ook staat in dit artikel dat enige betwisting van de juistheid door de huurder van het servicekostenoverzicht niet inhoudt, dat de huurder de betaalverplichtingen kan opschorten.

Mocht u aan de hand van mijn blog nadere vragen hebben. Of wilt u meer weten over servicekosten en/of de verwerking daarvan in de huurovereenkomst. Dan kunt u contact met mij opnemen.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met een * zijn verplicht.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.