UPDATE: Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?"> <span id="webp-title-534-627eca9e22e74" data-webp-id="534" data-webp-type="title">UPDATE: Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?</span>
201807.301

UPDATE: Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?

UPDATE: Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580? De Hoge Raad heeft op 13 juli 2018 het arrest gewezen in de eerder door mij geposte blog van 29 juni 2018 waarin de conclusie van de Advocaat-Generaal hierna te noemen “de A-G” wordt besproken. Nog even een opfrisser op mijn eerdere blog….

Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?"> <span id="webp-title-528-627eca9e2d9c2" data-webp-id="528" data-webp-type="title">Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?</span>
201806.291

Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580?

Dient een makelaar zich te houden aan de meetinstructie NEN 2580? Om zeker van zijn/haar zaak te zijn hanteert het merendeel van de makelaars om de oppervlakte van een gebouw te berekenen de zogenaamde NEN 2580 norm. Voor NVM makelaars blijkt uit hun tuchtrechtspraak dat in het jaar 2010 de NVM besloten heeft om de…

Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?"> <span id="webp-title-511-627eca9e3018d" data-webp-id="511" data-webp-type="title">Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?</span>
201805.281

Geldt de opzegging van een huurovereenkomst door curator voor een medehuurder?

Opzegging huurovereenkomst door curator geldt niet voor medehuurder Het komt geregeld voor dat meerdere huurders een winkelruimte huren. Dat in de huurovereenkomst staat, dat deze huurders ieder voor het geheel aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen, die in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Als een van de huurders failliet wordt verklaard, zegt in beginsel de curator van…

Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?"> <span id="webp-title-507-627eca9e32bb9" data-webp-id="507" data-webp-type="title">Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?</span>
201804.251

Goodwill vergoeden na opzegging huurovereenkomst?

Valt goodwill onder verhuis- en inrichtingskosten? In de wet is opgenomen, dat – ondanks dat de vordering van de verhuurder tot opzegging van de huurovereenkomst van een huurovereenkomst van artikel 7:290 BW bedrijfsruimte (zoals bijvoorbeeld winkelruimte) door de rechter wordt toegewezen – de verhuurder toch een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder…

Kan een rechter een overeengekomen boete matigen?"> <span id="webp-title-502-627eca9e356cb" data-webp-id="502" data-webp-type="title">Kan een rechter een overeengekomen boete matigen?</span>
201804.051

Kan een rechter een overeengekomen boete matigen?

Matiging boetebeding In veel overeenkomsten is een boetebeding opgenomen om partijen te “dwingen” zich te houden aan de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomsten. In beginsel zijn deze boetebedingen geldig en dienen ze nageleefd te worden. Rechters mogen de hoogte van het boetebeding matigen, maar deze bevoegdheid tot matiging wordt terughoudend toegepast. Partijen hebben namelijk de…

Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?"> <span id="webp-title-468-627eca9e37ff6" data-webp-id="468" data-webp-type="title">Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?</span>
201803.231

Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd?

Te veel betaalde servicekosten, tot wanneer mogen die worden teruggevraagd? Verhuurders dienen na ieder kalenderjaar hun huurders een overzicht te verstrekken van de gemaakte servicekosten en de betaalde nutsvoorzieningen. De verhuurder brengt binnen zes maanden na het vestrijken van ieder kalenderjaar deze kostenopgaaf door middel van een overzicht in rekening bij de huurder. Wat nu…

Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 voor de Vereniging van Eigenaars (VvE)  "> <span id="webp-title-461-627eca9e3aa34" data-webp-id="461" data-webp-type="title">Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 voor de Vereniging van Eigenaars (VvE)   </span>
201801.301

Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 voor de Vereniging van Eigenaars (VvE)  

Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 voor de Vereniging van Eigenaars (VvE) Zoals u wellicht heeft vernomen is per 1 januari 2018 nieuwe regelgeving voor de VvE van toepassing. Hoe zit dit precies? In mei 2016 is het wetsvoorstel ‘Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars’ ingediend. Hierin is opgenomen dat een VvE jaarlijks ten minste…

Privacy huurder"> <span id="webp-title-457-627eca9e3e23f" data-webp-id="457" data-webp-type="title">Privacy huurder</span>
201801.091

Privacy huurder

Privacy huurder Recentelijk heeft de Rechtbank Amsterdam een opmerkelijk vonnis gewezen. De kantonrechter van deze rechtbank gaf aan dat een verhuurder bij onaangekondigde inspecties van het gehuurde zich schuldig kan maken aan schending van artikel 10 en 12 van de Grondwet. Verhuurder zou inbreuk maken op de privacy van de huurder en diens huurgenot. In…

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur"> <span id="webp-title-451-627eca9e42afe" data-webp-id="451" data-webp-type="title">Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur</span>
201710.231

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huur

Privé aansprakelijkheid bestuurder voor huurachterstand Rechtbank Rotterdam heeft een bestuurder privé aansprakelijk geacht voor onder meer de huurachterstand van zijn onderneming (de huurder), omdat de rechtbank heeft geoordeeld, dat de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kon worden gemaakt. Niet is gebleken van gestelde gebreken, die het opschorten van de gehele huurbetaling rechtvaardigen. Wat speelde…

Indexering van de huurprijs vergeten?"> <span id="webp-title-448-627eca9e47530" data-webp-id="448" data-webp-type="title">Indexering van de huurprijs vergeten?</span>
201710.091

Indexering van de huurprijs vergeten?

Regelmatig gebeurt het dat de verhuurder vergeet de huurprijs (tijdig) te indexeren, ondanks dat de verhuurder en de huurder een indexeringsclausule zijn overeengekomen. Kan een jaren lang niet geïndexeerde huurprijs alsnog geïndexeerd worden? Het Gerechtshof Amsterdam (GHAMS:2017:836) heeft overwogen dat als partijen een automatische indexeringsclausule zijn overeengekomen, dat partijen dan een jaarlijkse indexering voor ogen…